Hoạt động xã hội

Viếng tang thân phụ của HT Thích Hạnh Nguyện

Chiều ngày 14.8.2017, Hòa thượng đạo hiệu Thích Tịnh Nghiêm – đại lao chư tôn túc Hội đồng Tăng Già chứng minh và Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT…

BHD GĐPT Dak Lak: Thành Kính Phân Ưu

BHD GĐPT Dak Lak: Thành Kính Phân Ưu

BHD.GĐPT CAM RANH thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH NHẬN ĐƯỢC TIN: Thân phụ của Hòa Thượng THÍCH HẠNH NGUYỆN, Thành viên Hội…

BHD GĐPT Ninh Thuận Phân Ưu

BHD GĐPT Ninh Thuận Nhận được tin: Thân phụ của Hòa Thượng Thích Hạnh Nguyện, Thành Viên Ban Thuờng Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử…

Các tin khác

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI: Thành Kính Phân Ưu

 BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI: Thành Kính Phân Ưu  

BHD. TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM CÁO TANG

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT BHD.TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM  Kính báo tang: Thân phụ của Hòa Thượng Thích Hạnh Nguyện, Thành Viên Ban Thuờng Trực Hội Đồng Cố…

Đại diện BHD.TƯ GĐPT Việt Nam tại Miền Liễu Quán phân ưu

ĐẠI DIỆN BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM TẠI MIỀN LIỄU QUÁN Thành kính gửi lời phân ưu sâu sắc nhất đến BHD.GĐPT Ninh Thuận và tang quyến của: Huynh…

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu cùng tang quyến anh Nguyễn Văn Tích

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN – HỘI ĐỒNG HTr CẤP TẤN VÀ TOÀN THỂ ĐOÀN VIÊN GĐPT CAM RANH Nhận được tin:…

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Dak Lak Thành Kính Phân Ưu

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Dak Lak Thành Kính Phân Ưu Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Dak Lak Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn Huynh Trưởng…

BHD GĐPT Bình Định: Thành Kính Phân Ưu

BHD GĐPT Bình Định: Thành Kính Phân Ưu

BHD GĐPT Ninh Thuận: Thành Kính Phân Ưu

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ NINH THUÂN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Ban Hướng Dẫn, Huynh  Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Tỉnh Ninh Thuận Nhất Tâm…

BĐD GĐPT Đức Trọng – Lâm Hà: Thành Kính Phân Ưu

BĐD GĐPT Đức Trọng – Lâm Hà Thành Kính Phân Ưu

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận phân ưu cùng tang gia Huynh Trưởng Trương Hùng Cường

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ BÌNH THUẬN Nhận được tin buồn: Cụ Ông NGÔ VĂN LANG – Pháp danh TỊNH…

Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận phân ưu cùng tang gia Huynh Trưởng Trương Hùng Cường

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ NINH THUẬN Nhận được tin buồn: Cụ Ông NGÔ VĂN LANG – Pháp danh TỊNH…

Trang 6 của 11« Trang trước...234567891011