Hoạt động xã hội

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại thành kính cầu nguyện Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư

Ban Hứng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại thành kính cầu nguyện Giác Linh Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư Cao Đăng Phật Quốc…

Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới chí thành khể thủ bái tiễn Ân Sư

Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới chí thành khể thủ bái tiễn Cố Hòa Thượng Thượng Thủ Ân Sư cao đăng Phật Quốc…

Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng – Ban Hướng Dẫn các cấp GĐPTVN Trên Thế Giới chí tâm đảnh lễ Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ

Thông báo tiếp nhận thông tin về hành trạng Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

Như Chư Tôn Đức và quý Đạo Hữu, các anh chị em đều đã rõ qua thông tin những ngày nay, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng húy thượng Nguyên hạ Mỹ, tự ĐỨC CHƠN, hiệu Hải Tánh, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh – Ân Sư Gia Đình Phật Tử Việt Nam, trùng kiến viện chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam vừa thuận thế vô thường, an nhiên xã báo thân thu thần thị tịch…

Các tin khác

Thơ: Chúng con … thành tâm bái vọng Ân sư

Chúng con … Thành Tâm Bái Vọng Ân Sư Thu Thắm – Áo Lam xa phương Trời thu lạnh nhớ người … vừa khuất bóng Đóa hoa đàm rơi rụng…

Hiệp kỵ GĐPT Đồng Nai PL 2561 – DL 2017

  Sáng ngày  17/11/ 2017 nhằm ngày 29/9 năm Đinh Dậu  tại chùa Long Thọ thị xã long khánh. GĐPT Đồng Nai tổ chức lễ hiệp kỵ nhằm tri ân…

Phân ưu tang gia Huynh Trưởng Cộng Tác Viên Quảng Đạt NGUYỄN VĂN THỊNH

THÔNG TIN TANG LỄ: Lễ nhập quan lúc 11g30  ngày 24 tháng 9 năm Đinh Dậu (tức là ngày 12/11/2017). Linh cửu được quàn tại tư gia, số 22/5, đường…

Đại Bi Hùng Lực

Ngưỡng nguyện Giác Linh Hòa Thượng Ân Sư Thích Thiện Minh gia hộ cho GĐPT chúng con vượt qua chướng duyên, duy trì, phát triển tổ chức đến mai hậu để không phụ công ơn giáo dưỡng, che chở của Hòa Thượng cùng chư vị Ân Sư Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN…

Cảm niệm của Hội Đồng Tăng Già – Hội Đồng Cố Vấn trong Lễ Tưởng Niệm Ân Sư & Cố Đoàn Viên GĐPT

LỜI TƯỞNG NIỆM của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh – Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử trong Lễ Tưởng Niệm Chư Thánh Tử Đạo, Tiền…

Tiểu sử Hòa Thượng Thích Thiện Minh

  TIỂU SỬ CỐ  HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN MINH (1922 – 1978)  Hòa thượng Thích Thiện Minh, thế danh Đỗ Xuân Hàn, pháp danh Thiện Minh, pháp hiệu Thích Trí…

BHD.GĐPT KHÁNH HÒA KHẤP BÁO

  TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT KHÁNH HÒA KHẤP BÁO:          Hòa Thượng Đạo hiệu THÍCH TRÍ VIÊN .Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam. Trú trì Chùa Kỳ Viên…

Phân Ưu BHD GĐPT Miền Khánh Hòa – Hoa Kỳ

Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Khánh Hòa “Thành Kính Phân Ưu” Cùng Hòa Thượng ân sư Thích Thông Hải Nhất tâm nguyện cầu chư Phật phóng hào quang tiếp độ…

Ban Hướng Dẫn GĐPT Dak Lak phân ưu cùng Tang gia HTr cấp Dũng Nhuận Hạnh – Trần Thị Các

  Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Dak Lak Được Tin Cụ bà :ĐOÀN THỊ THIA Pháp Danh: Nhuận Quý Sinh năm:  1932 ( Giáp Tuất ) Quê Quán: Quảng Lợi…

Ban Hướng Dẫn GĐPT Dak Lak: Báo Tang

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ DAK LAK KÍNH BÁO   Cụ bà :ĐOÀN THỊ THIA  Pháp Danh: Nhuận Quý  Sinh năm:  1932 ( Giáp Tuất ) Quê Quán:…

GĐPT Khánh Hòa: Lễ Hiệp kỵ năm 2017

Mùng 7 tháng tám âm lịch hằng năm, kể từ ngày anh cả Ngô Văn Mão – húy Nhẫn – từ giả cõi Ta bà đầy uế trược nầy, Lam…