Ngày 30/7/1963 (10.6.ÂL Quý Mão) lễ chung thất (trai tuần 49 ngày) của Hòa Thượng Thích Quảng Đức được tổ chức vô cùng trọng thể tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn.

Mặc cho sự kiểm soát gắt gao và những khủng bố kinh hoàng ngày đêm vẫn diễn ra, dân chúng tấp nập kéo tới chùa để đáp ứng lời kêu gọi của Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo.

Thật vô cùng xúc động với vòng trong, vòng ngoài, hết lớp này tới lớp khác, người người kính ngưỡng bái vọng trước tấm gương sáng chói hy sinh của Bồ Tát Quảng Đức để bảo vệ Phật Pháp. Chính cũng nhờ vậy, tinh thần đoàn kết giữa các Tông Phái, Tăng Ni, Phật Tử cùng đồng bào trong, ngoài nước một lần nữa thêm thắt chặt, tin tưởng vào cuộc vận động của Phật Giáo Đồ Việt Nam cho 5 nguyện vọng chính đáng.

Để biểu lộ ý chí cương quyết nhưng luôn ôn hòa, nêu rõ đường lối đấu tranh “bất bạo động”, Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo đọc một bản Tuyên Ngôn có nội dung sau:

 

 

TUYÊN NGÔN

Ngày 30 tháng 7 năm 1963 của Phật Giáo Việt Nam

— — — oOo — — —

Kể từ ngày phong trào “vận động 5 nguyện vọng của Phật Giáo Việt Nam” phát khởi đến nay gần 3 tháng, vẫn trước sau như một là hoàn toàn thuần túy tôn giáo.

Phật Giáo Việt Nam cố thủ đến cùng tính chất thuần túy ấy vì đó là bản chất của Phật Giáo.

Kiểm điểm lại cuộc vận động nói trên, đến nay chỉ mới được giải quyết trên giấy tờ (Thông cáo Chung) và bằng lời nói (Hiệu triệu của Tổng thống). Nhưng trên thực tế chưa có một sự thực thi cụ thể nào khả dĩ làm dịu nổi đau khổ triền miên của toàn thể Phật Giáo Đồ Việt Nam. Ngược lại, những thực tế đau lòng ngày càng dồn dập làm cho Phật Giáo Đồ mất hết tin tưởng.

Dù vậy, Phật Giáo Đồ Việt Nam quyết định không lìa bỏ tinh thần thuần túy tôn giáo, bằng cách áp dụng nghiêm chỉnh phương pháp “bất bạo động” để đưa phong trào đến mức thành công.

Đây là ý chí và lập trường mà Phật Giáo Việt Nam long trọng xác nhận một lần nữa trước quốc dân và thế giới nhân ngày chung thất của Hòa Thượng Thích Quảng Đức – vị Tăng-già đã thiêu thân vì đạo pháp.

HỘI CHỦ TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Lãnh Đạo Tối Cao Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo

HÒA THƯỢNG THÍCH TỊNH KHIẾT (Ấn ký)

CHỦ TỊCH ỦY BAN LIÊN PHÁI BẢO VỆ PHẬT GIÁO

THƯỢNG TỌA THÍCH TÂM CHÂU (Ấn ký)

— ooOoo —

Kỷ niệm 50 năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam 1963-2013.

Nguyên văn Tuyên Ngôn theo tài liệu VIỆT NAM PHẬT GIÁO TRANH ĐẤU SỬ của Tuệ Giác. “Giấy cho phép xuất bản” số 006/KDV/VP ngày 2.9.1964 của Kiểm Duyệt Vụ, Tổng Vụ Hoằng Pháp – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. [QM].

 

1097 lượt xem