Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT GIỚI.
Thời lượng: 01g49’09”.
Tiểu Ban Truyền ThôngBan Tổ Chức Pháp Hội.

204 lượt xem