Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN GIỚI.
Thời lượng: 01g30’26”.
Tiểu Ban Truyền ThôngBan Tổ Chức Pháp Hội.

162 lượt xem