Pháp Hội Thù Ân: Hoa Đăng Cúng Dường.
Thời lượng: 01g15’16”.
Tiểu Ban Truyền ThôngBan Tổ Chức Pháp Hội.

109 lượt xem