BỒI DƯỠNG HÀNH CHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2018

Hành chánh là nội dung thiết yếu trong điều hành, sinh hoạt GĐPTVN nhằm duy trì nề nếp của Tổ chức theo đúng Nội Quy – Quy Chế Huynh trưởng. Với ba cấp quản trị điều hành trong hệ thống Tổ chức thì đặc thù hành chánh mỗi cấp có những nét riêng nhưng vẫn không ngoài 4 vấn đề chính đó là: Hành chánh quản trị điều hành – hành chánh tài chánh – hành chánh nghi lễ – hành chánh văn bản. Phân tầng quản lý – điều hành Phật sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp trong hệ thống hành chánh của Tổ chức GĐPTVN được ấn định trong Nội quy – Quy chế Huynh trưởng, thiết lập hệ thống thông tin Phật sự xuyên suốt các cấp trong tổ chức.
Quản trị hành chánh chặt chẽ, bài bản, lưu trữ văn thư đầy đủ, bảo tồn văn khố an toàn là những yếu tố góp phần hình thành lịch sử các đơn vị gia đình. Thông qua từng văn kiện, sẽ giúp cho thế hệ kế thừa kết nối dự kiện, khái quát được từng giai đoạn thăng trầm trong lịch sử của tổ chức chúng ta.
Hành chánh chu đáo sẽ làm cho Phật sự được tiếp nối không gián đoạn. Huynh trưởng vì một nhân duyên gì phải rời đơn vị, Huynh trưởng khác tiếp nhận phần hành, chỉ cần đọc văn khố, hồ sơ là tiếp nhận được các phần việc, hiểu biết về đoàn, về đơn vị một cách đầy đủ và không tốn nhiều thời gian. Chính nhờ hành chánh mà việc tu học của Huynh trưởng, Đoàn sinh không gián đoạn dù có chuyển đến biết bao nhiêu địa phương sinh hoạt.
Thông qua các văn bản hành chánh lưu trữ của từng đơn vị sẽ góp phần giáo dục lòng nhớ ơn và đền ơn cho mỗi Lam viên, vì biết Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh đầu tiên của mình là vị nào? Bác Gia trưởng đầu tiên của mình là ai? Vị nào đã có công sáng lập ra đơn vị mình, lam viên ai đã từng đến đơn vị, ai còn ai mất. Tất cả sẽ tạo nên sự kết nối quá khứ với hiện tại và trao truyền tiếp tục cho thế hệ tương lai.
Hành chánh trong GĐPT tuy đơn giản nhưng trang trọng, thể hiện được tính chất giáo dục trong tổ chức chúng ta, huân tập tinh thần kính trên nhường dưới qua từng tiêu đề, văn phòng trình bày.
Hành chánh là một hoạt động phổ biến trong hệ thống GĐPT từ hạ tầng Đàn, Đội, Chúng đến cấp cao nhất là BHD Trung Ương, mà sự quan trọng thì ngang nhau, chỉ khác nhau ở phạm vi rộng hay hẹp mà thôi.
Hành chánh cũng là một phương tiện giáo dục: vì hành chánh trong GĐPT cũng góp phần giáo dục Lam viên về sự: kiên – nhẫn – chịu khó – trật tự.
Với lý do đó GĐPT Đồng Nai rất chú trọng đến vấn đề bồi dưỡng hành chánh cho huynh trưởng các đơn vị gia đình. Để từng bước thăng tiến bản thân và phát triển tổ chức.
Tại Đại hội Huynh trưởng GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2016- 2020 đã thông qua đường hướng hành hoạt trong nhiệm kỳ mới, vấn đề bồi dưỡng hành chánh được đặt lên hàng thức yếu song song tu học và huấn luyện với quyết tâm đó hôm nay hội đủ duyên lành Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai và sự tham dự của quý quan khách . Tất cả HTr của các đơn vị trong tỉnh đã vân tập về tổ đình Long Thọ nơi đặt hội trường BHD để tổ chức lễ Khai Mạc khóa bồi dưỡng hành chánh GĐPT do BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức .
Thành phần tham dự :
Anh HTr Cấp Dũng Nguyên Tích Hồ Lai Chiến trưởng BHD GĐPT Đồng Nai
Sự hiện diện của quý Anh Chị thường vụ BHD, quý Anh Chị Ban Tổ Chức, quý Anh Chị Hội Đồng giảng viên hiện diện tham dự buổi lễ.
Bác Quảng hiệp Nguyễn Đình Sáu trưởng BBT GĐPT Tỉnh Đồng Nai cùng quý Bác trong BBT cùng tham dự trong buổi lễ
Cùng sự hiện diện của gần 60 Huynh trưởng học viên của 36 đơn vị về tham dự khóa bồi dưỡng hành chánh năm 2018 của BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức.
Khóa Bồi dưỡng hành chánh cho huynh trưởng các đơn vị gia đình trong tỉnh. Được tổ chức trong thời gian 2 ngày 18 tháng 11 và ngày 25 tháng 11 năm 2018 tại văn phòng BHD GĐPT Đồng Nai. Ban tổ chức lễ làm bế mạc khóa bồi dưỡng vào lúc 17 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2018 và đúc kết công tác tổ chức và tu học trong thời gian qua hầu rút ưu khuyết điểm để lần sau tổ chức được tốt hơn. Trong các Phật sự của tổ chức đã nói lên tinh thần lam trong chí nguyện dìu dắt các thế hệ đàn em trưởng thành và tiếp nối tâm nguyện tiền nhân, tiếp thêm năng lượng Lam cho đàn em hôm nay
Buổi lễ Bế khóa đến đây đã viên thành, niềm hoan hỷ lan tỏa trong mỗi Lam viên hiện diện khi được cung đón lam tình mà quý Anh Chị trong tổ chức dành cho. Khóa Bồi dưỡng đã tiếp thêm cho HTr chúng ta những tư lương quý báu của đời làm trưởng trong GĐPTVN.

VP BHD GĐPT Đồng Nai

3105 lượt xem