1.11.ÂL Mậu Tuất (7/12/2018)

TƯỞNG NIỆM 710 NĂM

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG NHẬP DIỆT

(1308-2018)

Vài nét về ĐỨC ĐIỀU NGỰ GIÁC HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG – ĐỨC PHẬT DÂN TỘC VIỆT – Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm

Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, húy Trần Khâm, sinh năm Mậu Ngọ (1258).
Ngài là con trưởng của Đức vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái hậu Nguyên Thánh.
Năm 16 tuổi (1274), ngài được lập làm Đông cung Thái tử, chuẩn bị nối nghiệp sau này.
Ngài được Tuệ Trung Thượng Sĩ hướng dẫn và trao đổi những yếu nghĩa Thiền tông.
Năm 21 tuổi (1279), lên ngôi Hoàng đế, lãnh đạo Đại Việt, lấy niên hiệu Thiệu Bảo.
Ngài tham dự trực tiếp và lãnh đạo nước Đại Việt 2 lần đánh thắng quân Nguyên – Mông vào các năm 1285 và 1288.
Đại Việt dưới thời Đức vua Trần Nhân Tông hùng mạnh, nhân dân an cư lạc nghiệp.
Năm 41 tuổi (1293), Hoàng đế Trần Nhân Tông nhường ngôi, làm Thái Thượng hoàng.
Năm 1294, ngài xuất gia tại hành cung Vũ Lâm, sau lên núi Yên Tử, chuyên cần tu theo khổ hạnh, lấy hiệu Hương Vân Đại Đầu-đà.
Từ năm 1301, ngài vân du giáo hóa khắp nơi, từ Đại Việt đến Chiêm Thành, khuyên dân chúng sống theo năm giới, mười thiện.
Năm 1304, ngài chứng minh hôn lễ giữa công chúa Huyền Trân và vua Chiêm Thành là Chế Mân. Chiêm Thành dâng 2 châu Ô, Rí cho Đại Việt.
Năm 1307, ngài truyền y bát lại cho đệ tử là Pháp Loa. Ngài được tôn xưng là Kim Phật, Điều Ngự Giác hoàng, Sơ Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
Ngài biên soạn nhiều tác phẩm, nổi bật là “Cư trần lạc đạo phú”, thể hiện tư tưởng Phật giáo nhập thế tích cực
Ngài nhập Niết-bàn ngày 1-11-Mậu Thân (1308) tại am Ngọa Vân, Đông Triều, Quảng Ninh, trụ thế 51 năm.
Sau khi trà-tỳ, một phần xá-lợi được tôn thờ tại Huệ Quang Kim Tháp,
Chùa Vân Yên ở Yên Tử Ngài được xưng tôn thánh hiệu “Đại Thánh Trần Triều, Trúc Lâm Đầu Đà, Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Phật Tổ

1540 lượt xem