Huynh trưởng cấp Dũng Nhuận Hạnh – Trần Thị Các

Ban Hướng Dẫn GĐPT DakLak

 Nhất tâm cầu nguyện

Htr Cấp Dũng Tâm Hảo – Tôn Nữ Ngọc Lan

Tại gia Bồ Tát Giới, Pháp tự: Phước Mỹ

Sinh năm 1939 – Kỷ Mão

Cựu Uỷ Viên Thủ Quỹ BHD. T.Ư GĐPTVN

Xã bỏ báo thân: 19:15, 04/02/2019

30/12/Mậu Tuất

Hưởng thọ 81 tuổi,

HTr cấp Dũng Nhuận Hạnh – Trần Thị Các

Ban Hướng Dẫn DakLak

Hội đồng Huynh trưởng các cấp GĐPT DakLak

Vô cùng thương tiếc chia sẻ niềm đau mất mát

Cùng tang gia – hiếu quyến

Nhất tâm cầu nguyện Hương Linh Cố Htr Tâm Hảo – Tôn Nữ Ngọc Lan

 Vãng Sanh Cực Lạc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

557 lượt xem