ĐẢNH LỄ – TƯỞNG NIỆM – THỌ TANG
ĐỨC CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT TÂN VIÊN TỊCH

Vào hồi 16 giờ chiều nay, 24-02-2020 (nhằm ngày 2 tháng 2 năm Canh Tý), tại chùa Từ Hiếu – số 59 lô D, đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, Sài Gòn – dưới sự hướng dẫn của Chư tôn túc Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, quý anh chị Huynh Trưởng Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại, đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT các tỉnh/thị/thành và Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT từ khắp nơi trong nước đã tề tựu về Giác Linh Đường đảnh lễ tưởng niệm và thọ tang Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 22-02-2020 (nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Canh Tý) tại chùa Từ Hiếu, Sài Gòn, trụ thế 93 năm, 73 hạ lạp.

Thực hiện tinh thần di huấn của Ngài để lại, tang sự của Đức Cố Tăng Thống được tổ chức giản dị trong 3 ngày; Tăng Ni, Phật Tử đến lễ bái, thọ tang miễn phúng điếu, kể cả vòng hoa, trướng liễn; không điếu văn, tiểu sử, cảm niệm, cảm tưởng và mọi hình thức khác. Mọi người chỉ đến lễ bái, thọ tang trong mật niệm theo nghi thức tâm tang.

Chúng con thành kính đối trước Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng, xin đảnh lễ thọ tang bậc Ân Sư.

Ngưỡng nguyện Giác Linh Hòa Thượng
THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH – CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC.

——=oOo=——

Video clip buổi lễ:

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Nhóm PV Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

7394 lượt xem