ĐẢNH LỄ GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG

Người đi đi để về đâu
Núi sông còn thấm đậm câu nghĩa tình.
(Sư tử hống thời phương thảo lục. Tượng vương hồi xứ lạc hồng hoa)

Cúi đầu niệm kính Đảnh Lễ Giác Linh Bậc Tăng Già Vô Uý
Chín Ba Năm chuyển dời hai thế kỷ.
Bậc minh tăng thông tuệ kiên cường của Phật giáo Việt Nam.
Giữa biển đời ngài là một ngọn hải đăng.
Để định hướng cho thuyền đời nhớ bến.
Giữa đêm đen ngài là vì sao sáng.
Để soi đường định hướng cho người tìm về với quê hương.
Giữa non ngàn ngài là một tượng vương.
Giữ hoa cỏ xanh tươi nguồn bản xứ.
Giữa rừng sâu ngài tiếng gầm sư tử.
Cho muôn loài tĩnh thức bởi cơn mê.
Nhưng than ôi.!!!
Nay ngài đã quay về.
Nơi Bản Thể Giác Linh Thường Trụ.
Cõi trần gian mặt trời nghiêng bóng rủ.
Đỉnh Hy Mã tuyết phủ màu tang.
Chỉ tiếc rằng bậc Thạch Trụ Già Lam.
Đã quảy dép về Tây nương cánh hạc.
Quay về chốn cũ.
Pháp nạn chưa qua bóng tùng đã rủ.
Tiếng chuông chùa nức nở vọng từng đêm.
Ngày đã dài năm tháng cũng dài thêm.
Nẻo đạo đường đời vẫn còn sương khói phủ.
Rồi mai đây bên những hàng Thạch Trụ.
Thưa dần hậu thế tựa vào đâu.
Rưng rưng con cúi gục đầu.
Cung kính dâng lên muôn ngàn lần cung kính.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ngày mùng 1/2/ Canh Tý
Nhằm ngày 23/2/2020

Phan Hồng Liên

457 lượt xem