Tưởng niệm 60 năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam

Pháp Nạn 1963: Điện văn của HT Thích Tịnh Khiết gởi Tổng Thống Hoa Kỳ

Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết được cung đón vào Sài Gòn để chỉ đạo cuộc vận động 1963.   Sau lời tuyên bố của Đại Sứ Hoa Kỳ Frederick E….

Pháp Nạn 1963: Tuyên Ngôn của Phật Giáo Việt Nam ngày 30.7.1963

Ngày 30/7/1963 (10.6.ÂL Quý Mão) lễ chung thất (trai tuần 49 ngày) của Hòa Thượng Thích Quảng Đức được tổ chức vô cùng trọng thể tại chùa Xá Lợi, Sài…

Pháp Nạn 1963: Thư UBLPBVPG gởi lực lượng tự xưng Thương Phế Binh biểu tình

Đến thời điểm giai đoạn 2 của cuộc vận động tự do tín ngưỡng – công bằng xã hội của Phật Giáo năm 1963, trong guồng máy chính quyền, thậm…

Pháp Nạn 1963: Thư UBLPBVPG gởi Tổng Thống sau vụ Thương Phế Binh biểu tình

  Ngày 23.7.1963, chừng 200 người tự xưng là Thương Phế Binh, được yểm trợ bởi nhân viên công lực và xe thông tin của chính quyền, biểu tình trước…

Các tin khác

Pháp Nạn 1963: 4 Ngọn Lửa Dũng trong tháng 6 âm lịch Quý Mão – 1963

  Sau những diễn tiến dồn dập đưa Phật Giáo đến đường cùng qua những vụ đàn áp, bắt bớ, tù đày và phong tỏa các chùa chiền khắp nơi……

Nhớ ơn Tiền Nhân

Tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức tại chùa Long Sơn – Khánh Hòa Năm 1963, công cuộc vận động đòi bình đẳng tôn giáo và công bằng xã hội của…

Pháp Nạn 1963: Các sự kiện những ngày tháng 7

  Cuộc vận động tự do tín ngưỡng của Phật Giáo trong giai đoạn tái phát khởi vì những thỏa thuận song phương trong bản Thông Cáo Chung không được…

Pháp Nạn 1963: Hệ thống thông tin – liên lạc của Ủy Ban Liên Phái năm 1963

Các báo chí thủ đô đều nằm trong tay nhà chức trách đương thời, họ được lệnh – chính thức và không chính thức – không được đăng tải bất…

Pháp Nạn 1963: Thư của UBLP đáp lời hiệu triệu của Tổng Thống ngày 19.7.1963

Sau các vụ biểu tình bị đàn áp khốc liệt ngày 17.7.1963, trong khi cuộc tuyệt thực của chư Tăng, Ni trong Ủy Ban Liên Phái từ ngày 16-7-1963 tại…

Lửa Từ Bi

Sáng ngày 11 tháng 6 năm 1963, tại ngã tư Phan Đình Phùng – Lê Văn Duyệt, lúc 9 giờ, ngọn lửa thiêu thân của Bồ-tát Quảng Đức đã bùng…

Hồ sơ Pháp Nạn: Thông Bạch của UBLPBVPG ngày 16.7.1963

  Ngày 15.7.1963, Hòa Thượng Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam – lãnh đạo tối cao Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo – ban hành bản…

Pháp Nạn 1963: Các cuộc biểu tình bị đàn áp khốc liệt ngày 17.7.1963

  CUỘC BIỂU TÌNH TRƯỚC TƯ DINH ĐẠI SỨ HOA KỲ Thông Bạch của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Khiết được ban hành ngày 15.7.1963, thì chiều ngày 16.7.1963, khoảng…

Pháp Nạn 1963: Nguyên nhân tái phát khởi giai đoạn 2 cuộc vận động năm 1963

  Những sự kiện sau ngày ký kết "Thông Cáo Chung" dẫn đến nguyên nhân tái phát khởi cuộc vận động: Một ngày sau khi Bản Thông Cáo Chung được…

Hồ sơ Pháp Nạn: Thư của THPG Nhật Bản gởi Hội PGTG & LHQ

Nhằm xem xét về sự kiện Phật Giáo Đồ Việt Nam bị bách hại, ngày 25.6.1963, Tổng Hội Phật Giáo Nhật Bản đã họp Hội Nghị Khẩn Cấp tại giảng…

Pháp nạn 1963: “Hội Phật Giáo Lục Hòa Tăng Sài Gòn”

  “Tổng Hội Phật Giáo Cổ Sơn Môn” hay “Hội Phật Giáo Lục Hòa Tăng”; “Hội Phật Học Lục Hòa Tăng Saigon”… là tên gọi một “Giáo Phái” được hình…

Ngọn Đuốc Tuệ 1963 & Con Đường Thương Yêu Đồng Loại

(Nguyên văn bài nói chuyện của GS. Nguyễn Văn Sâm tại chùa Bát Nhã, CA, USA, ngày 23 tháng 6 năm 2013 nhân Lễ Kỷ Niệm 50 Hòa Thượng Thích…

Trang 2 của 6123456