Sáng mùng hai tết Mậu Tuất năm 2018, như thường lệ hàng năm với truyền thống của tất cả Lam Viên Lâm Đồng ACE gần như đầy đủ hơn những năm trước đã tập trung về nhà anh Cả của chúng ta, bởi vì tuy ở cùng địa phương với anh, nhưng rồi vì cuộc sống nên một số ace vẫn rất ít được có dịp gặp anh, hôm nay tranh thủ những ngày đầu xuân đã tề tựu đông đủ để nghe những lời của anh :”ace ạ! Chúng ta có thấy không, trên thế gian này có một tổ chức hay đoàn thể nào mà từ em bé 6 hoặc 7 tuổi cho đến những người đã ở vào cái tuổi mà người đời gọi là xế chiều 7.8 mươi thậm chí còn cao hơn nữa vẫn gọi nhau là anh là chị, và con xưng em! Dể thương quá phải không quý anh chị “,mùa xuân này lại mang một ý nghĩa to lớn hơn rất nhiều, vì anh Cả của chúng ta đã là 95 rồi, hơn thế nữa, anh của mình vừa bước qua một cơn bạo bệnh mà tất cả Chư tôn thiền Đức khắp nơi cùng Lam Viên chúng ta trên khắp cả bốn biển năm châu đều đau đáu hướng về mười phương chư Phật nguyện cầu anh vượt qua để ở với chúng ta trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đầu Xuân ace chúng ta hãy cùng nguyện cầu anh hãy vượt ba con số với chúng ta Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Lâm Đồng Việt Nam

849 lượt xem